زبان کارد و چنگال

شهریور

۰۳

زبان کارد و چنگال

در مهمانی ها و رستوران ها می توان بدون به زبان آوردن کلمه ای، با چگونه قرار دادن کارد و چنگال در بشقاب منظور را به میزبان و یا گارسون رساند.

در این روش بر حسب چگونگی قرار دادن کارد و چنگال روی بشقاب پیام های متفاوتی به میزبان منتقل می شود.

همانطور که در شکل بشقاب سمت راست ردیف بالا مشاهده می کنید، برای درخواست پرس بعدی غذا و بیان اینکه میل به صرف غذای بیشتری دارید می توانید کارد و چنگال را به حالت به علاوه در وسط بشقاب قرار دهید.

اگر به کمی فاصله میان غذا خوردنتان نیاز دارید ولی هنوز غذا خوردنتان تمام نشده و میخواهید مجددا ادامه دهید، کارد و چنگال را به همان حالتی که در دست داشتید روی بشقاب قرار دهید (شکل بشقاب دوم در ردیف بالا). 

اگر از غذا راضی نبودید، با فرو کردن کارد بین دندانه های چنگال و قرار دادن آنها به حالت شیروانی می توانید عدم علاقه و نارضایتی خود نسبت به غذا را نشان دهید (شکل اول سمت راست ردیف پایین).

اگر سیر شده اید و دیگر میل به غذای بیشتر ندارید کارد و چنگال را به حالت موازی و عمودی در وسط بقشاب قرار میدهید (شکل وسط ردیف پایین).

اگر غذا کاملا باب طبعتان بود و از آن لذت بردید می توانید کارد و چنگال را به حالت افقی و موازی در وسط بقشاب قرار دهید.

 

 

ارسال نظر

نظرات