نحوه استفاده صحیح از کارد و چنگال

مرداد

۱۶

نحوه استفاده صحیح از کارد و چنگال

در مجموعه آداب فرانسوی ها، روش مشخصی برای در دست گرفتن کارد و چنگال هنگام سرو غذا وجود دارد.

آداب استفاده از کارد و چنگال

بدین ترتیب که کارد را باید در دست راست نگه داشت. انگشت اشاره به صورت کشیده در امتداد لبه تیغه کارد قرار میگیرد و برای بریدن تکه های مختلف غذا و استیک از آن استفاده می شود.

چنگال در دست چپ نگه داشته می شود. جهت نوک دندانه های چنگال باید به سمت پایین باشد. برای برداشتن تکه های کوچک غذا و در دهان گذاشتن از چنگال استفاده می شود.

 

 

ارسال نظر

نظرات