آداب پذیرایی و میزبانی

مرداد

۲۹

آداب پذیرایی و میزبانی

یکی از نکات مهمی که در مجالس و مهمانی ها هنگام سرو غذا باید توجه کرد، جایگاه صحیح نشستن میزبان و مهمان، ترتیب پذیرایی و سرو غذا و چگونگی سرویس دهی است.

 

ارسال نظر

نظرات